Den boglige undervisning på IEG

På IEG vægter vi den boglige undervisning højt. Vi udfolder potentialer gennem tradition og fornyelse, og vores kerneværdier er ORDENTLIGHED, NYSGERRIGHED og ENGAGEMENT. Det er vigtigt for os, at vores unge mennesker får det bedst mulige faglige fundament igennem vores undervisning. Vi har i samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelser optimeret det faglige indhold, så vi ruster eleverne til den fremtid, de står over for.

Vi fører til prøve i både 9. og 10. klasse i overensstemmelse med regler og retningslinjer for folkeskolens afgangsprøve, og vi ruster gennem undervisningen vores elever til prøven såvel som studierne derefter.

Her kan du se et overblik over de boglige fag:

Obligatoriske fag for 10. Klasse

Dansk

 • Matematik
 • Engelsk
 • Fællestime
 • Sang
 • Fællesgymnastik
 • Thales (En kombination asf Science og Samfundsfag)

Boglige tilvalgsfag i 10. Klasse 

 • Tysk (der er ikke prøve i faget)

Obligatoriske fag for 9. Klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Fællestime
 • Idræt
 • Sang
 • Historie
 • Kristendom
 • Biologi
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Fællesgymnastik

Boglige tilvalgsfag i 9. Klasse

 • Tysk

*Tysk i 9. klasse er ikke obligatorisk, men dog er det et krav for at kunne komme ind på de gymnasiale uddannelser (STX/HHX/HTX), at man har afsluttet enten tysk eller fransk.

I 10 kl. kan du vælge at vedligeholde dit tysk, og dykke ned i alt det spændende i faget Thales. Eleverne går ikke til prøve i fagene.

Thales på IEG indeholder følgende:

Går du også og undre dig?
Hvorfor mennesket kan blive ved med at slå rekorder i idrætten?
Om der er liv andre steder i universet?
Hvor meget kan jeg reelt set gøre for at redde klimaet?
Hvad er sundhed og hvad kan jeg gøre for at være sund?
Så er denne linje noget for dig. Vi dykker ned i mange grene af biologien, fysikken og geografien, hvor du som elev har indflydelse på de emner, som bliver gennemgået i undervisningen. Fra Big Bang – til robotter på Mars og hele vejen op til hvordan vores samfund og kropslige præstationer er formet efter nutidens teknologi. Samtidig lærer du, hvordan man forholder sig kritisk til viden.
Kritisk tænkning er essensen i hele forløbet, og du vil få redskaber til at navigere i alt den viden, som florerer omkring dig.
Vi skal ud at se hvordan naturvidenskaben springer ud i praksis. Dette gøres blandt andet via forsøg i laboratoriet, ekskursioner til forskellige relevante virksomheder og undersøgelser af den enestående danske natur.