Den boglige undervisning på IEG

På IEG vægter vi den boglige undervisning højt. Vi udfolder potentialer gennem tradition og fornyelse, og vores kerneværdier er ORDENTLIGHED, NYSGERRIGHED og ENGAGEMENT. Det er vigtigt for os, at vores unge mennesker får det bedst mulige faglige fundament igennem vores undervisning. Vi har i samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelser optimeret det faglige indhold, så vi ruster eleverne til den fremtid, de står over for.

Vi fører til prøve i både 9. og 10. klasse i overensstemmelse med regler og retningslinjer for folkeskolens afgangsprøve, og vi ruster gennem undervisningen vores elever til prøven såvel som studierne derefter.

Her kan du se et overblik over de boglige fag:

*Tysk i 9. klasse er ikke obligatorisk, men dog er det et krav for at kunne komme ind på de gymnasiale uddannelser (STX/HHX/HTX), at man har afsluttet enten tysk eller fransk.