MASSER AF IDRÆTSFAG FRA MORGEN TIL AFTEN

Linjefagene på Idrætsefterskolen Grønsund kører hele året.
I bunden kan du se en oversigt over det ugentlige timeantal for hvert fag. Klik på det enkelte fag hvis du ønsker en beskrivelse af
fagets indhold.

Alt efter hvor mange boglige timer du skal have, skal der vælges linjefag, så du opnår et samlet timetal på mellem 32 og 39 for 9 kl. og 10 kl..

Alle elever har min. 2 linjefag og max 3 linjefag

Linjefag på Grønsund

Sejlsport – 4 timer

Musik – 6 timer

Gymnastik – 4 timer

Ridning – 6 timer / Elever på ridelinjen skal forvente at bruge en del flere timer i stalden 🙂

Fodbold – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Badminton – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Volleyball – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Tennis – 4 timer

Valgfag:  4 timer (Bliver udbudt når skolen kender lærerne kompetancer for skoleåret. Gælder som et linjefag. Nye fag vælges 4 gange om året. Mulige periodefag : spansk, håndbold, psykologi, løb, bodyfitt, foto, kor, vandsport, filosofi, kajakpolo, boldbasis, basket, drama, bordtennis, begynder tennis m.v.)