MASSER AF IDRÆTSFAG FRA MORGEN TIL AFTEN

Tjek her om der er venteliste på nogle af linjefagene

Linjefagene på Idrætsefterskolen Grønsund kører hele året.
I bunden kan du se en oversigt over det ugentlige timeantal for hvert fag. Klik på det enkelte fag hvis du ønsker en beskrivelse af
fagets indhold.

Alt efter hvor mange boglige timer du skal have, skal der vælges linjefag, så du opnår et samlet timetal på mellem 32 og 39 for 9 kl. og 10 kl..

Alle elever har min. 2 linjefag og max 3 linjefag (Hvis valgfag for 10 kl.vælges, så tæller det som et linjefag)

Du kan prøve at lege med timeregnskabet HER

Helårsfag:

Sejlsport – 4 timer

Musik – 6 timer

Gymnastik – 4 timer

Ridning – 6 timer + 2 timer pleje

Fodbold – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Badminton – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Volleyball – 4 timer / med mulighed for op til 8 timer om ugen i perioder

Tennis – 4 timer

Valgfag 10 kl. * 4 timer (Bliver udbudt når skolen kender lærerne kompetancer for skoleåret. Gælder som et linjefag. Nye fag vælges 4 gange om året. Mulige periodefag : spansk, psykologi, løb, bodyfitt, foto, kor, vandsport, filosofi, kajakpolo, boldbasis, basket, drama, bordtennis, begynder tennis m.v.)

* 9 kl. kan ikke vælge valgfag.

* 10 kl. kan max vælge 3 linjefag