Idrætsefterskolen Grønsund har fælles bestyrelse med Bogø Kostskole. Bestyrelsen vælges for en fireårig periode, der følger de kommunale valg.

Bestyrelsen består af:

John Petersen – formand

Anna Engers – næstformand

Dorte Knudsen

Anders Thestrup
udpeget af Vordingborg Kommune

Kenneth Andersen
udpeget af Vordingborg Kommune

Anna Buch Henriksen

Troels Leighton

Dennis Christensen