Skolens værdigrundlag

Den selvejende institution har som værdigrundlag et solidt, alment fundament af basale færdigheder og kundskaber som udgangspunkt for virkelyst, fordybelse, kreativitet og oplevelser.
I det daglige samarbejde mellem eleverne og skolens medarbejdere lægges der vægt på gensidig tillid og respekt, medansvar og engagement, humor og varme.
Det er skolens mål at give eleverne en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund.