Skolens formål
Idrætsefterskolen Grønsund er for 9. og 10. klasses elever, der ønsker en personlig idrætsudvikling. Ud over det idrætslige, musikken og ridningen prioriterer skolen også de boglige fag højt. Vi lægger vægt på gensidig tillid og respekt, medansvar og engagement, humor og varme. Det er skolens mål at give eleverne en menneskelig og faglig ballast, der sætter dem i stand til at klare deres pligter og bruge deres rettigheder i et demokratisk samfund. Skolen har ingen politisk eller religiøs tilknytning.

Skolens rammer
På Idrætsefterskolen Grønsund er der plads til 140 elever, der bor på dobbelt- eller tremandsværelser. Der er få enkeltværelser, hvis det er et ønske. I hovedbygningen er der plads til 60 elever, her er dagligstue, spisesal, foredragssal, undervisningslokaler og vaskeri. Der bor 40 elever på hver af elevhusene Noa og Paw, hvor der også er dagligstue, massere af hyggeområder og aktivitetsrum . I tilknytning til skolen er der bibliotek, vores kreative bygning Leonardo, med scenefaciliteter, musiklokale, lydstudie, billedkunst- og håndarbejdslokale. Ved skolen ligger kunstgræsbanen, bevægelsessalen, ridecenter med ridehal, stalde og udendørs ridebane. Tæt på skolen ligger Bogø Hallerne, hvor skolen tennisbaner også er placeret.

Skolens hverdag
Hverdagen er præget af mange tilbud. Eleverne deltager på skift i madlavning og rengøring. Vi forventer, at eleverne møder til timer, måltider og arrangementer. Alkohol, rygning og euforiserende stoffer accepteres ikke.
I fritiden – og især i weekenderne – er der mange aktivitetstilbud.

Undervisningen
Alle elever går op til folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse prøve.
Skolen tilbyder ikke specialundervisning.