Priser på efterskoleophold 2020/2021 på Idrætsefterskolen Grønsund

Elevbetaling udgør i skoleåret 2020/2021

Kr. 2.450,00 pr. uge (dette kan man søge tilskud til).
Beløbet inkluderer: Skitur, kulturrejse, planlagte stævner og undervisningsmaterialer.
Yderligere oplysninger vedr. tilskud og beregningonline se: www.efterskole.dk

Udover elevbetalingen kan der komme udgifter til

Tøjvask – man køber vaskekort.
Transport til/ fra forældres hjem.
Opstaldning af hest.
Eventuelle personlige selvvalgte kreative projekter.

Opvisningstøj (ca. 300 kr.). Det er dit eget efterfølgende.

Hvis man skal på ride-linjen er prisen

Elevbetaling plus et af nedenstående valg:
Egen hest i skoleåret 2020/2021: 11 rater af kr. 2.100,00. Hesten kan være på skolen i alle ferier.
Skolens hest: Du kan få halvpart i en hest for 1050,00 kr. pr. måned (skoleåret 20/21)

Indskrivningsprocedure

Skolen modtager jeres indmeldelsesblanket – det sker for det meste online via skolens hjemmeside www.ieg.dk
Skolen returnerer en mail, hvor det bekræftes, om der er reserveret en plads.
Hvis skolen ikke har plads, vil man få en mail om, at man er kommet på venteliste. Det koster IKKE noget at stå på venteliste.
Når der er et år til skolestart, bliver I indkaldt til et optagelsesmøde. Her får I en rundvisning og en social + faglig snak med en lærer på skolen.
Efter mødet modtager I en kontrakt til underskrivning og en faktura med skolestartsgebyr på 2500 kr. Beløbet dækker administration og tøjpakke.
Man er først garanteret en plads, når skolestartgebyret er betalt.
Ved evt. framelding fra efterskolepladsen bliver skolestartgebyret ikke tilbagebetalt.

Ferie
En elev kan ikke forventes fritaget for undervisning/ophold på skolen i flere dage,
eksempelvis for at tage på ferie uden for skolens ferier. I de tilfælde må eleven ikke tælle
med i de beregninger, som udløser økonomiske tilskud til skolen og eleven, hvorfor skolen
i sådanne tilfælde vil opkræve et beløb, der ca. svarer til den mistede indtægt
(egenbetaling + statstilskud + elevstøtte)