FODBOLD TEKNIK OG TAKTIK FOR SERIØSE PIGER OG DRENGE

Fodboldlinjen på Idrætsefterskolen Grønsund tager udgangspunkt i den enkelte spillers evner og forudsætninger, og ud fra dette arbejdes der med dygtiggørelse på de tekniske, taktiske, fysiske og mentale områder.

Vi har 4 uddannede trænere tilknyttet linjen og træner udendørs hele året både sammen og niveaudelt på skolens fantastiske kunstgræsbane med lys, så der også kan trænes om aftenen.

Der arbejdes med alle facetter af fodboldspillet, fra grundlæggende tekniske færdigheder over fysisk træning til taktiske overvejelser, mentaltræning samt spillerpleje.

Undervisningen er sammensat så engagement og glæde ved spillet udvikles samtidig med, at du får en forståelse for, hvad du selv kan gøre for at blive en dygtigere spiller og holdspiller (bl.a. gennem forpligtende fællesskab). Som en del af undervisningen gennemgår spillerne en grundtræneruddannelse gennem DGI.

På fodboldlinjen forventer vi:

 • at du fra start er i god fysisk form, eller er villig til at arbejde for at komme det.
 • at du er klar til at blive en bedre fodboldspiller fra det niveau du starter på.
 • at du en god holdkammerat og viser respekt for medspillere, modspillere, dommere og trænere.
Der trænes 3 gange ugentligt for både piger og drenge – derudover trænes der med de mest ambitiøse drenge 2 ekstra gang ugentligt i perioder. Erfaringen viser, at der hos pigerne tilmeldes ca. 20 og hos drengene ca. 40 elever – derfor denne ekstra niveauopdeling. –

Der sammenspilles 2-3 drengehold og 1 pigehold, der deltager i:

 • Sjællandsmesterskaberne i B og C rækken, i samarbejde med DBU, Sjælland,
 • Sjællandsmesterskaberne i indendørs fodbold.
 • Herudover arrangeres et antal træningskampe mod andre efterskoler og lokale klubber.

I marts måned afholdes en ”Fodbold-Camp”, hvor yngre piger og drenge kan komme en fre –lørdag og blive trænet af skolens elever. Dette afsluttes med et træningsmodul for skolens egne elever under ledelse af en udefrakommende dygtig træner. De sidste år har det været en tidligere U-19 landstræner. Deltagelse i dette giver kursusbevis for DGIs kursus K1.

Fodboldfaget på Idrætsefterskolen Grønsund tilbyder:

 • 4 uddannede trænere, der sørger for seriøs, engagerende og udviklende træning.
 • Både praktisk og teoretisk undervisning.
 • Undervisning i alle spillets facetter.
 • Skadesforebyggende -og konditionstræning.
 • Kampe imod andre efterskoler m.m.
 • DGIs kursus K1
 • Ved årets slutning får hver enkelt en personlig vurdering skriftligt af trænerne til brug for den fremtidige udvikling