Musik på IEG

Hvis du vælger musiklinjen, vil du få mulighed for at dygtiggøre dig på dit instrument/din vokal, samtidig med at du får udviklet og styrket din evne til at lytte til – og spille sammen med andre.
Med udgangspunkt i dine evner og forudsætninger, vil du komme til at arbejde i forskellige bands med at finde et godt fælles ”groove” og blive klogere på, hvad det er, der får musikken til at svinge.
Du vil primært komme til at arbejde med numre indenfor for rock-genren – men andre stilarter vil også forekomme. Hovedvægten i undervisningen ligger på sammenspillet – og instrumenternes indbyrdes roller. For at understøtte sammenspillet og den fælles musikalske forståelse er det vigtigt at få kroppen med i musikken. Dette vil bl.a blive tilgodeset i en række mindre ”stomp”-projekter.
Sideløbende med arbejdet i bands`ene vil der også blive en lettere teoretisk gennemgang af rytmer, rytmisk notation, akkordopbygning og improvisation, således at du bliver i stand til både at kunne nedskrive dine egne musikalske ideer – og læse og spille andres.

Vælger du musik på Grønsund vil du få:

  • Sjov, seriøs, varieret og frem for alt ”svingende” undervisning af erfaren instruktør med mange bands og livejobs i den rytmiske rygsæk.
  • Muligheder for at dyrke – og videreudvikle dine musikalske evner –både personligt –og sammen med andre
  • Muligheder for at ”fyre den af” foran et tændt publikum.
  • Mulighed for at få optaget og mixet en musikfil med ”IG-bandet” (-eller dig selv og dit eget hit)·