Undervisningen på Grønsund

De obligatoriske fag og de valgfri prøvefag afvikles i et fast skema året igennem.
De idrætslige valgfag er helårsfag.
Skolen vægter uddannelsesvejledningen højt og har et godt samarbejde med de omkringliggende ungdomsuddannelsesinstitutioner. Eleverne på 10. klassetrin gennemfører den obligatoriske selvvalgte opgave med relation til deres uddannelsesplan.

Udover undervisningen vil der i løbet af året blive arrangeret aktivitetsweekends, ekskursioner og stævner – også med andre skoler, samt en kulturrejse + skitur.