Fagsammensætningen for 10. klasse

Går du hos os i 10. klasse, kan du forvente et stort fagligt udbytte. Vores værdisæt Ordentlighed, Nysgerrighed og Engagement gælder i høj grad i den daglige undervisning. Vores lærerstab er velforberedte, nysgerrige på deres fag og engagerede i at den enkelte elevs læring. Derfor forventer vi naturligvis også at vores elever er velforberedte, nysgerrige på at lære nyt og engagerede i undervisningen. – På denne måde udfolder vi nemlig potentialer med en god blanding af tradition og fornyelse!

En stor del af vores elever vælger de gymnasiale uddannelser, og vi tilstræber at skrue undervisningen sammen, så de får det bedst mulige fundament hertil.

Her kan du se en oversigt over de obligatoriske prøvefag:

Fag Ugentlige lektioner
Dansk 6
Matematik 5
Engelsk 4
Tysk (valgfrit – Der arbejdes ikke frem mod FP10/10) 4
Thales (En kombination af Science og Samfundsfag) 2

Hver fredag sætter vi hele fredagen af til faglig fordybelse. Som 10. klasse er det dansk, engelsk og matematik, du på skift arbejder med om fredagen.

Udover prøvefagene har man i 10. klasse naturligvis også fællesfagene Sang, Fællestime og Fællesgymnastik (se siden om fællesfag).

Det betyder at der i alt er 21 obligatoriske ugentlige lektioner i 10. klasse. Herudover kan vores elever frit kombinere vores udbud af linjefag i deres skema. Du må vælge, så du maksimalt har 36 ugentlige lektioner, og kombinationen bestemmer du selv. I 10. klasse har du også mulighed for at vælge det særlige valgfag, der er delt op i fire perioder, og hvor man kan snuse til alt fra psykologi til kajakpolo.

Som 10. klasse deltager du i øvrigt i en brobygningsuge, hvor du kommer ud, og oplever to forskellige ungdomsuddannelser om formiddagen, mens du arbejder med din OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave, der handler om den enkelte elevs videreuddannelsesforløb samt fremtidsplaner) om eftermiddagen, når du kommer hjem.