Fagsammensætningen for 9. klasse

Går du hos os i 9. klasse, kan du forvente et stort fagligt udbytte. Vores værdisæt Ordentlighed, Nysgerrighed og Engagement gælder i høj grad i den daglige undervisning. Vores lærerstab er velforberedte, nysgerrige på deres fag og engagerede i at den enkelte elevs læring. Derfor forventer vi naturligvis også at vores elever er velforberedte, nysgerrige på at lære nyt og engagerede i undervisningen. – På denne måde udfolder vi nemlig potentialer med en god blanding af tradition og fornyelse!

En stor del af vores elever vælger de gymnasiale uddannelser, og vi tilstræber at skrue undervisningen sammen, så de får det bedst mulige fundament hertil. 

Her kan du se en oversigt over de obligatoriske prøvefag:

Fag Ugentlige lektioner
Dansk 5
Matematik 5
Engelsk 4
Tysk (valgfrit, men gymnasialt nødvendigt) 4
Fysik/Kemi 2
Biologi 1
Geografi 1
Historie 1
Samfundsfag 2
Kristendomskundskab 1
Idræt 2

Hver fredag sætter vi hele fredagen af til faglig fordybelse. Som 9. klasse er det naturfagene og dansk, man på skift arbejder med om fredagen.

Udover prøvefagene har man i 9. klasse naturligvis også fællesfagene Sang, Fællestime og Fællesgymnastik (se siden om fællesfag).

Det betyder at der i alt er 23 obligatoriske ugentlige lektioner i 9. klasse (27 med Tysk). Herudover kan vores elever frit kombinere vores udbud af linjefag i deres skema. Du må vælge, så du maksimalt har 38 ugentlige lektioner, og kombinationen bestemmer du selv.  I 9. klasse har du også mulighed for at vælge det særlige valgfag, der er delt op i fire perioder, og hvor man kan snuse til alt fra psykologi til kajakpolo.

Som 9. klasse deltager du i øvrigt  både i en studieuge, hvor du fordyber dig i kunsten at studere, arbejde undersøgende og udvælge relevant kildemateriale samt en uge, hvor du arbejder intenst med tværfaglige problemstillinger i fagene Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab.

Vi tilbyder desværre ikke Fransk i 9. kl. på IEG

Kulturrejsen er for 9. klasse en vigtig del af årsopgivelserne i fagene Historie og Samfundsfag.