På IEG har vi hver år 4 tidligere elever som volontører. De er bindeleddet mellem lærerne og vores nuværende elever. Volontørerne indgår i skolens vagtteam og underviser sammen med faglærerne i deres linjefag.

Ønsker du at blive volontør ?

Du kommer til at være aktiv part i dit linjefag, deltage i hverdag på lige fod med lærerne på skolen, men samtidig er du tænkt som bindeled mellem lærerne og de nuværende elever. Du deltager også i alle de rejser som efterskolen er på i løbet af året.
Du bor på skolen i det halve år, som du er volontører.
For at komme i betragtning som volontør på IEG, skal du have færdiggjort din ungdomsuddannelse. Du kan enten søge på perioden sommer til nytår, eller nytår til sommer.
Hvis det kunne have interesse, skriv en mail til undertegnet – kf@ieg.dk. Du er naturligvis også velkommen til at ringe og få mere information om tilbuddet 😀